Skip to content

דנה הדדי

כותבת ובמאית ההצגה ‘הומולודיס’ 2003

מומחית להבנת צרכי הפקה, ובגיבוש כלל היוצרים לצוות הפקה תחת חזון קונספטואלי.
מאתרת נון אקטורים ייעודיים לתפקידי אופי.
מנהלת אודישנים, מדריכה ומנחה לקראת מבחני בד.

תהליך הליהוק שלי נפתח בקריאת התסריט, וניתוח הדמויות יחד עם הבמאי ו/או התסריטאי תוך מתיחת קווי מתאר שלהן לידי המחשה וגילום אופטימלי, בהתחשב בכל הנסיבות של סביבתן; אותו גילום שאותו נצא לחפש.
החיפוש הוא תמיד הדדי. המלהקת היא המתווכת, הפועלת מתוך הכרותה את משאלת ליבו של הבמאי מחד, ויכולותיו הפוטנציאליות של השחקן מאידך, ובעזרתה מבררים התאמה מבחינת חזות, כשרון ורמת תקשורת.

Published inUncategorized